Česky Polsky Anglicky   
      PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ
Právní poradenství, zakládání firem
+420 604 304 755
Naše deviza:
 
Rychle,
kvalifikovaně,
spolehlivě
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Zajistíme pro Vás:
 
založení firmy na území ČR
a zajištění jejího hladkého chodu pod dohledem odborníků
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Prodej firmy


Chcete prodat celou firmu nebo její část ?
Hledáte strategického investora ?
Jednáte s někým o prodeji a potřebujete
poradit a zkontrolovat postup ?

Tento postup je nezbytný, ne každý prodej firmy vyžaduje zveřejnění a někdy informace, že je firma na prodej, může podstatně snížit její cenu (typicky v případě úzkoprofilových produktů nebo služeb osobního charakteru, kdy je na trhu jen několik firem a při zveřejnění, že je některá k prodeji či hledá investora, dochází k odlivu odběratelů ve prospěch konkurence).

Další postup je velmi individuální, záleží na přání prodávajícího, standardně vždy začínáme smlouvou o spolupráci a stanovením prodejní ceny. Následuje realizace prodejní strategie, oslovení potenciálních kupců či investorů.

Při prodeji firmy provádíme firemní audit za účelem zpracování informací o prodávané společnosti, patří sem následující činnosti:

Analýza majetku, závazků a pohledávek společnosti (kategorizace majetku,
prověření likvidity majetku, možnosti využití..)
Finanční analýza (poměrové nebo rozdílové ukazatele)
Daňová analýza (vyhodnocení daňových rizik, možností daňových úlev…)
Právní analýza (vyhodnocení právních vztahů, v nichž je prodávaná společnost,
a to z hlediska obchodního práva, občanského práva, pracovního práva a případně
trestního práva)
Personální analýza (rozbor strukturace zaměstnanců, řešení problémů přezaměstnanosti,
tvorba pracovněprávních dokumentů, např. pracovní a manažerské smlouvy, vnitřní
organizační předpisy…)
Softwarová analýza (vyhodnocení používaných informačních technologií)

Cílem firemního auditu při prodeji firmy je eliminace rizik, která existují a kterým předcházíme. Mezi největší úskalí patří inkasování nízké ceny, právní spory, špatná preciznost smluvních ujednání. Rizika je možno snížit na minimum pouze dokonale zvládnutou agendou prodeje, garantujeme při prodeji společnosti vytvoření zajišťovacích instrumentů, které zaručí úspěch transakce.


Odpovědná osoba Spolupráce
 
SIBO Service s.r.o. © 2015