Česky Polsky Anglicky   
      PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ
Právní poradenství, zakládání firem
+420 604 304 755
Naše deviza:
 
Rychle,
kvalifikovaně,
spolehlivě
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Zajistíme pro Vás:
 
založení firmy na území ČR
a zajištění jejího hladkého chodu pod dohledem odborníků
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Realitní poradenství


Koupě nebo prodej nemovitosti je pro většinu lidí největší peněžní operací v jejich životě. Každý chápe, že k takovému počinu je zapotřebí přistoupit obezřetně.

Seriózní realitní kancelář musí klientovi zaručit, že jeho mnohdy celoživotní úspory nepřijdou vniveč. V praxi to kupříkladu znamená, že složení kupní ceny klientem při koupi nemovitosti by mělo být uskutečněno u notáře, a nikoliv v realitní kanceláři, jak se běžně děje. Kupní smlouvu nesmí klient obdržet v den jejího podpisu, nýbrž s dostatečným předstihem k prostudování atd.


Naše firma nabízí a zajistí kompletní servis v souvislosti s Vaší nemovitostí, uvádíme zde nejčastěji prováděné služby:

Kontrola nemovitosti – spočívá v hledání právních a faktických vad nemovitosti. Právní vady jsou překážky, které zatěžují a znehodnocují nemovitost, ne pokaždé jsou lehce dohledatelné. Mezi právní vady řadíme například věcné břemeno, zástavní právo, nájemní vztah a jiné. Faktické vady jsou konkrétní hmatatelné poruchy nemovitosti, sem patří například špatná statika, nefunkční rozvody, zatékání a jiné.

Zajištění znaleckého posudku a tržního odhadu – při převodu nemovitosti se bez něj nelze obejít.

Zprostředkování převodu nemovitosti – ať jde o dům, byt, pozemek, nebytové prostory či jiný druh nemovitosti, vždy je dán přesný harmonogram: osobní kontakt s klientem, prohlídka nemovitosti, řešení financování, projednání smluvní dokumentace, uzavření smlouvy, vklad do katastru, úhrada ceny a předání nemovitosti, splnění daňové povinnosti.

Vypracování smluvní dokumentace – příslušný právník vyhotoví potřebnou smlouvu, vždy individuálně řešenou vzhledem k požadavkům smluvních stran. Neomezujeme se pouze na kupní smlouvy (též nazývané smlouvy o převodu nemovitosti), ale standardně zpracováváme smlouvy o smlouvě budoucí, nájemní a podnájemní smlouvy, smlouvy o převodu členských práv v družstvu (u převodu družstevních bytů), darovací smlouvy, smlouvy o věcném břemeni, zástavní smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy týkající se majetkových vztahů mezi manželi, smlouvy ohledně nemovitostí v majetku podnikatele a další na požádání klienta.

Vypracování návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí – při převodu vlastnického práva nebo při zatížení nemovitosti právem třetí osoby je nutno smlouvu do katastru nemovitostí doložit spolu s návrhem na vklad.

Správa nemovitosti – pro tuzemské i zahraniční klienty zajistíme vše potřebné, tj. řádně uzavřené smluvní vztahy a jejich dodržování, evidenci a výběr plateb, pojištění, údržbu a opravy, vedení účetnictví.

Zastupování ve sporu – zajistíme právní zastoupení a poradenství v soudní při. Ne pokaždé se s druhou stranou rozumě domluvíte, a jsou případy, kdy se ten druhý nechce domluvit; pak je lépe věc přenechat právníkům a být v pohodě.


Odpovědná osoba Spolupráce
 
SIBO Service s.r.o. © 2015