Česky Polsky Anglicky   
      PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ
Právní poradenství, zakládání firem
+420 604 304 755
Naše deviza:
 
Rychle,
kvalifikovaně,
spolehlivě
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Zajistíme pro Vás:
 
založení firmy na území ČR
a zajištění jejího hladkého chodu pod dohledem odborníků
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Firemní audit


Proč firemní audit ?

Na rozdíl od auditu účetního, který je pro řadu firem v České republice povinný ze zákona (záleží na právní formě firmy, výši čistého obratu, úhrnu rozvahy a počtu zaměstnanců) není firemní audit zákonem vyžadován, ani definován. Přesto je firemní audit neméně důležitý než účetní.

Účetní audit jen sděluje, zda účetnictví firmy je či není v souladu s účetními normami, firemní audit dává odpovědi na základní podnikatelské otázky (Lze snížit náklady ? Jak je možno zvýšit produktivitu ? Jaká jsou rizika ze stávajících obchodních vztahů ? apod.) a ukazuje možnosti dalšího vývoje firmy.

Firemní audit se provádí nejen ke zjištění příčin potíží podniku, ale je nezbytný v případech, kdy je firma prodávána, vstupuje do likvidace nebo jsou činěna zásadní rozhodnutí ve vedení firmy.

Firemní audit je souhrnem zejména:
kontraktačního auditu, spočívajícího v posouzení již uzavřených smluv či zamýšlených
nových kontraktů z hlediska rizik a výhodnosti pro firmu, příprava smluvních ujednání
dle požadavků klienta
personálního auditu, spočívajícího v racionalizaci a optimalizaci stavu zaměstnanců firmy
a jejich právního statutu u firmy
auditu pohledávek a závazků, spočívajícího v účelných úkonech směřujících k dosažení
optimální ziskovosti z obchodních vztahů klienta
kauzálního auditu, spočívajícího v analýze soudních sporů a navržení dalšího postupu
auditu technologického vybavení a softwarové analýzy spočívající v porovnání existujícího
stavu se stavem nutným k dosažení aktuálních hospodářských výsledků firmy.


Odpovědná osoba Spolupráce
 
SIBO Service s.r.o. © 2015