Česky Polsky Anglicky   
DORADZTWO PRAWNE
   ZAKŁADANIE SPÓŁEK
Doradztwo prawne, zakładanie spółek
+420 604 304 755
Nasze motto:
 
Szybko,
kompetentnie,
niezawodnie
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Zapewniamy:
 
rozpoczęcie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej i zapewnienie jej sprawnego funkcjonowania pod nadzorem ekspertów
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Audyt korporacyjny


Dlaczego audyt korporacyjny ?

W odróżnieniu od audytu księgowego, który jest dla wielu firm w Republice Czeskiej obowiązkowy na mocy prawa (w zależności od formy prawnej firmy, obrotu netto firmy, całkowitego bilansu oraz liczby pracowników) audyt korporacyjny nie jest przez prawo wymagany ani zdefiniowany. Jednak audyt korporacyjny jest równie ważny jak audyt księgowy.

Audyt księgowy mówi o tym, czy rachunkowość firmy odpowiada standardom księgowości, audyt korporacyjny dostarcza odpowiedzi na podstawowe pytania biznesowe: Czy można obniżyć koszty? Jak można zwiększyć wydajność? Jakie są ryzyka płynące z istniejących relacji biznesowych?; oraz przedstawia możliwości dalszego rozwoju firmy.

Audyt korporacyjny zostaje przeprowadzony nie tylko w celu ustalenia przyczyny problemu firmy, ale jego przeprowadzenie jest konieczne w przypadku, gdy firma jest sprzedawana, wchodzi w stan likwidacji lub zostają podejmowane ważne decyzje w zarządzaniu spółką.

Audyt korporacyjny jest podsumowaniem w szczególności:
audytu kontraktów, polegającego na ocenie istniejących umów lub zamierzonych
nowych kontraktów z punktu widzenia ryzyk i rentowności dla firmy, przygotowywanie
postanowień wynikających z umów według wymogów klienta
audytu personalnego, polegającego na racjonalizacji i optymalizacji pracowników firmy
oraz ich statusu prawnego w firmie
audytu należności i zobowiązań, polegającego na celowych działaniach ukierunkowanych
na osiągnięcie optymalnej rentowność relacji biznesowych klienta
audytu prawnego, polegającego na analizowaniu sporów sądowych i przedstawieniu
dalszych działań
audytu urządzeń technologicznych i analizy oprogramowania, polegającego na porów
stanu istniejącego i stanu niezbędnego do osiągnięcia aktualnych wyników
ekonomicznych firmy.


Osoba odpowiedzialna Współpraca
 
SIBO Service s.r.o. © 2015